LOVEstory

(วัน)ก่อกาล(เกิด)ดี

posted on 20 Nov 2012 19:23 by exchange in LOVEstory directory Diary

      

 

      

        เราหวังว่า กล้าแห่งไม้ต้นเล็ก จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ซึ่งจะแผ่ร่มเงา ให้ได้หลบร้อนชุ่มเย็นจิตใจ 

        การเกิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลในตัวเอง เกิดเพื่อก้าว เพื่อเติบโตขึ้น เพื่อตัวเองหรือเพื่อสิ่งใด ทุกเรื่องราวมีเริ่มต้น ท่ามกลาง และบั้นปลาย ล้วนเกี่ยวพันร้อยรัดเกี่ยวเนื่องเพื่อบางสิ่งบางอย่าง

 

 

 

 

Photobucket

        

 

            “ชีวิตคือการเดินทาง” เป็นประโยคสามัญที่มักได้ยินเสมอ เราจะเดินทางไปไหน? เพื่อแสวงหาอะไร? มีทั้งคำตอบพร้อมสรรพ หรือบางเรื่องก็มีแต่การคงอยู่แห่งคำถามเท่านั้น 

            ทางสัญจรนั้น รกร้างยากยิ่งแม้บนเส้นทางราบเรียบอาจแฝงด้วยอุปสรรคที่มองมักไม่เห็น มีแต่การทำความเข้าใจในสรรพสิ่ง เฝ้ามองอย่างใคร่ครวญ อดทนรอคอยเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมา หรือแม้ไม่บังเกิดขึ้น นักเดินทางก็คุ้มค่าแล้ว กับการหยุดรอหรือก้าวย่างต่อไปนั้น

          ลมหายใจเข้าออก เมื่อเราตัดสินใจประสานให้อากาศเกาะเกี่ยวถ่ายโอนระหว่างนั้น กับใครคนใดคนหนึ่ง ย่อมแบ่งภาคส่วนให้แก่กัน เรื่องราวล้วนสร้างขึ้นมา เพื่อให้เราเรียนรู้ เพิ่มเติม เต็มอิ่ม แม้กระทั้งโบยตีในความไม่สมหวังในบางเรื่องราว แต่มีใครให้ค่าสำเร็จรูปได้ แม้แต่ตัวอักษรในหนังสือ “คู่มือชีวิต” ยังว่างเปล่าในบางครั้ง

         สุข ทุกข์ ล้วนเป็นเรื่องเดียวกัน หากเราไม่เลือกจับจองมองเห็นเพียงด้านที่สว่างไสว

 

 

Photobucket

        

 

 

         ข้าวปลาอาหารรสมือนั้นเป็นของจริง เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ปรุงแต่งขึ้นมา ต่อให้ไร้รสชาติมีแต่ความปร่าแปร่งอันเกิดแก่นักชิมต่างลิ้น แต่ผู้อิ่มเอมกลับเป็นผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาร่วมกัน

         เป็นเหตุแห่งผล ในคำว่า “ครอบครัว”

         มองย้อนการเดินทาง หลากหลายเรื่องราวไหลผ่านสายลมไหวเอนแห่งร่มไม้รายทาง สายน้ำแผ่วผ่าน บางเรื่องรุ่มร้อนในห้วงแห่งการมองหาร่มเงา เหงา เศร้าทึม ท่ามกลางผู้คนที่พลุกพล่าน ผิดพลาด ถูกต้อง ทั้งที่เราเป็นผู้ก่อ และใครอื่นผู้ผ่านทางเข้ามาเป็นผู้เกี่ยว แต่กระนั้นเลย มีสิ่งใดเรียกว่า ความไร้ค่า หรือ พลาดผิด

          เพราะเราเรียกสิ่งที่ก่อเกิดผ่านทางนั้นว่า ประสบการณ์

          จดจาร ลายลักษณ์ แต่งเติม ก่อเสริม บันทึกไว้ เพื่อให้เรามองทางไปถึงวันข้างหน้า เพราะการเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมดีเสมอ ด้วยตัวของมันเอง แม้ในเรื่องราวที่บกพร่อง ไร้ความสมบูรณ์

 

 

 

Photobucket

 

 

 

         มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นึกถึงว่า วันนี้เราสมมติขึ้น เป็นวันคล้ายวันเกิดของใครคนหนึ่ง ซึ่งเราเรียกมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งว่า “คนรัก”   ข้าวปลาอาหารที่เธอได้สร้างทำปรุงเติมนั้น มีรสชาติดีเหลือเกิน

         รสชาติแห่งชีวิต ... ในบทตอน ที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อวานนี้ จวบจนถึงปัจจุบัน ล้วนมีความหมายแห่งการบันทึกรู้ ส่วนจะเป็นไปในวันพรุ่งอย่างไรนั้น การเดินทางย่อมมีคำตอบแห่งปลายทาง

         ขอบคุณโลกเมื่อ 28 ปีของเมื่อวาน ที่ได้ก่อกาลดี ให้ข้าวหอมหนัก ผักแสนหวาน ในวันนี้

         แด่ อรอินทิรา สายใจ @cream-hongyok