BOOKends

ภูเขาตายช้าๆ

posted on 31 Aug 2013 10:58 by exchange in BOOKends directory Fiction, Travel, Knowledge

 

 

   

        Reform  (รีฟอร์ม') vt., vi., n. (การ)ปฏิรูป, เปลี่ยนรูป, ปรับปรุง, เข้าแถวใหม่, เข้ารูปแบบใหม่, แก้ไขใหม่,

...

 

      อีบิด ชื่อเธอ คล้ายมีความรู้สึกนึกคิดตามกิริยาแห่งนามนั้น

      หากคุณมองดูเธอ สำหรับนักป่ายปีนแล้วเป็นความท้าทายแห่งใหม่ ส่วนบนของเธอมีลมโกรกผาชัน ยอดสูงโดดเด่น คนนิยมเครื่องร่อนมองเธออย่างนิยม

      รอบๆ นั้นเล่า ชาวบ้านอาศัยเธอ เป็นแหล่งผักหวานป่า มีเห็ดหลายชนิดที่กินได้ ยังชีพตามอัตภาพ มีเรื่องราวว่าเคยเป็นดินแดนเสียงแคนแห่งลาวโซ้ง หากเราสามารถแต่งเติมตามรูปรอยนั้น เพราะบรรพบรุษคือชาวไทยทรงดำ ซึ่งจากดินแดนที่ชื่อ สปป.ลาว มายังที่ตรงนี้

      อีบิด ทอดตัวยาวรูปทรงคดโค้ง ปราศจากบริวาร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวอย่างน่าเกรงขาม

 

 

 

 

 photo IMG_2345_zps90375cc7.jpg

     

   

 

       ภูเขาตายช้าๆ เป็น 1 ใน 3 เล่มในซีรีส์ไม้ยมก นอกจาก พูดดีๆ และ ชาตินี้ตอนบ่ายๆ (สองเล่มหลังไม่ใช่เรื่องแต่ง) ซึ่งออกจาก สนพ. Way of book  ต่อยอดจากความนึกคิดใคร่ครวญจากผู้หวังดีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมองเห็นความเปลี่ยนแปลง ในความเลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง อันสามารถมองเห็นได้ทั่วไปในสังคมสังคัง

      มองอีกทางนี้อาจเป็นเรื่องเล่าเชิงขนบวรรณกรรมเพื่อชีวิต ที่นักอ่านพบเห็นซ้ำๆ มาไม่น้อยกว่า 40 ปี ทว่าไม่ใช่ความครุ่นคิดในเชิงโลกสวย เมื่อมองเห็นความเปลี่ยนไป ซึ่งสวนทางกับอุดมคติของปัจเจก

      ทว่ามันสวยงามในตัวมันเองในการรังสรรค์จินตนาการผ่านตัวละคร ซึ่งจำลองผ่านหลายรูปแบบ แม้ในทางหนึ่งอาจมีการซ้ำประปรายทว่า ด้วยชื่อชั้นของนักเขียนทั้งหมด กลับทำให้มันโดดเด่นแตกต่างอย่างเอกเทศ ทั้งภาษาและวิธีการที่ใช้

 

      หากว่ากันตามตรง เราซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง เพราะมันเป็นเรื่องเล่า นิยาย, เรื่องสั้น, วรรณกรรม สิ่งที่เราตั้งต้นหยิบจับขึ้นมาคือความสนุก ตามความเข้าใจเข้าถึงรับรู้ของแต่ล่ะคน ถึงแม้เราอาจสลดใจกับบางเรื่องที่เป็นโศกนาฎกรรม แต่เราก็นึกคิดตามนั้นว่า เรื่องแต่ง

      หากแต่ ภูเขาตายช้าๆ และเงียบเชียบ ดันเป็นภูเขาซึ่งมีรูปพรรณสัณฐานในชีวิตจริง มีชีวิต(อันไม่อาจมีลมหายใจ)ซึ่งถูกกระทำชำเราจริงๆ คำตะโกนก้องเงียบๆ ของ แดนอรัญ แสงทอง ส่งท้ายในเรื่องแต่งสุดท้าย

 

 

                               “ อย่าเอาแต่มัวมางมงายกับวรรณกรรมวรรณเวรอยู่เลย เสียเวลาเปล่า ! ”

 

 

อาจทำให้เราตื่นขึ้นจากเรื่องเล่า ในความเป็นจริง สามารถดลใจเป็นแรงบันดาลให้ใครสักคนหนึ่ง ลุกขึ้นมาสร้างเรื่องราวที่เป็นจริง ในโลกจริงไม่มากก็น้อย

 

 

 

 photo IMG_2435_zps0df2c4e7.jpg

   

 

 

     คุณภาพของเล่ม มากกว่าราคา 150 ซึ่งตีเป็นมูลค่าซื้อขาย

     สมราคาที่จั่วหัวไว้ว่า REFORM STORIES นี้คือเรื่องสั้นแห่งการเปลี่ยนแปลง อยู่ในมือคุณๆ แล้ว ... อย่าเงียบๆ

 

 
 
 
...
 
    อีบิดร่ำไห้ กลายเป็นศพ http://www.thairath.co.th/content/region/349342